වෘත්තීය විශ්වාසය

නවතම නිෂ්පාදන

මේවා සම්පූර්ණ කාර්යයන් සහ තත්ත්ව සහතිකය සහිත නවතම මාර්ගගත නිෂ්පාදන වේ

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි ගැන

2010 දී පිහිටුවන ලදී

Guangzhou Baiyi Identification Technology Co., Ltd. 2010 දී ආරම්භ කරන ලදී, "බුද්ධිමත් පෝෂණ තාක්ෂණය" සහ "බුද්ධිමත් මුද්‍රණ වේදිකාව" පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.අපි "සංවර්ධනය සහ සහයෝගීතාවය, අනාගතය සඳහා ජයග්‍රහණය" ව්‍යාපාරික දර්ශනයට අනුගතව සිටිමු, සෑම විටම "ස්වයං රඳා පවතින නවෝත්පාදන, ප්‍රමුඛ බුද්ධිමත් පෝෂණ තාක්‍ෂණය" සංවර්ධන උපායමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු, පරිශීලකයින්ගේ අත්දැකීම් සහ වෙළඳපල දිශානතිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, අඛණ්ඩව බිඳ දමමු කාර්මික රටාව.

අංශ

පේටන්ට් සහතිකය

ශක්තිමත් තාක්ෂණික නවෝත්පාදන හැකියාව BY හි තිරසාර සංවර්ධනයේ මූලාශ්‍රය වේ.තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදනයට විශාල ජයග්‍රහණයක් ඇත: නව නිපැයුම් සහ උපයෝගිතා ආකෘති පේටන්ට් බලපත්‍රය දුසිම් ගනනක් මෙන්ම ප්‍රකාශන හිමිකම සහ අපගේම මූලික තාක්‍ෂණය තහවුරු කර ඇත.

 • zhengshu34
 • zhengshu35
 • zhengshu37
 • zhengshu38
 • zhengshu39
 • zhengshu40
 • zhensghu36
 • ෂෙන්ග්ෂු1
 • zhengshu2
 • zhengshu3
 • zhengshu4
 • zhengshu5
 • ෂෙන්ග්ෂු6
 • zhengshu7
 • zhengshu8
 • ෂෙන්ග්ෂු9
 • zhengshu10
 • zhengshu11
 • zhengshu12
 • zhengshu13
 • zhengshu14
 • zhengshu15
 • zhengshu16
 • zhengshu17
 • zhengshu18
 • zhengshu19
 • zhengshu20
 • zhengshu21
 • zhengshu22
 • zhengshu23
 • zhengshu24
 • zhengshu25
 • zhengshu26
 • zhengshu27
 • zhengshu28
 • zhengshu29
 • zhengshu30
 • zhengshu31
 • zhengshu32
 • zhengshu33